Musical:

Musical:

– Ballettschule – Nagy , Vaihingen Enz

– König der Löwen (2013) Tanz & Gesang

– Thriller 2014 (Tanz)

– 42nd Street 2015 (Stepp)

MARY POPPINS 2016 – HAUPTROLLE –JANE BANKS

– GESANG – TANZ – Ensemble